Brandenburgische Sportjugend to organizacja parasolowa zajmująca się działalnością młodzieżową i sportową na rzecz młodzieży zrzeszonej w ponad 2600 klubach Brandenburgii. Działalność Brandenburgische Sportjugend skupia się na wykorzystaniu sportu jako narzędzia pracy z młodzieżą. Nie chodzi tu tylko o aspekt zabawy; młodzież ma dysponować miejscem, gdzie może zaplanować i spędzić wolny czas w rozsądny sposób. Brandenburgische Sportjugend oferuje liczne projekty związane ze sportem, pracą z młodzieżą oraz działaniami socjalno-młodzieżowymi.
Nasze projekty wychodzą naprzeciw interesom dzieci, a zwłaszcza nastoletnich członków organizacji sportowych, ale nie tylko. Zapobieganie przestępczości, integracja przez sport, uliczne rozgrywki piłki nożnej na rzecz tolerancji, mobilne projekty uliczne, obozy, zajęcia wolontariackie, ale także edukacja – oto niektóre z kamieni milowych naszej pracy. Brandenburgische Sportjugend ma wielu partnerów za granicą, jest otwarta na nową współpracę, nowe pomysły dot. wymiany, międzynarodowych seminariów i konferencji.
Komisja Europejska popiera wydanie niniejszej treści. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym projekcie. Treść odzwierciedla jedynie opinie autorów, za które Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności.