V4 Sport Foundation

V4Sport

e-mail: biuro@v4sport.eu

StreetGames

Claire Lane

e-mail: claire.lane@streetgames.org

SISU

Kenneth Tidebrink

e-mail: Kenneth.Tidebrink@vgidrott.se

Brandenburgische Sportjugend

Alexandra Moll

e-mail: a.moll@sportjugend-bb.de

Social Media

‘Like our Page’ Search for ‘Youth Leaders Across Borders’

@YLAB_Project

@YLABProject

Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation utgör inte en uppgift om innehållet som endast återspeglar författarnas synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användning som kan göras av uppgifterna i den.