W ramach projektu “Młodzieżowi Liderzy Ponad Granicami” przetestowano cały cykl szkoleniowy z udziałem 40 młodych ludzi z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i Polski. Oto niektóre z ich komentarzy…
liderzy

Isabelle

Szwecja
Uczestniczyła w obozie dla liderów zorganizowanym przez SISU, dorocznym wydarzeniu trwającym przez jeden weekend. Otrzymała informacje o YLAB po zakończeniu obozu dla liderów i propozycję złożenia wniosku o udział w szwedzkiej grupie, której zamiarem była partycypacja w Blended Mobility w Wielkiej Brytanii. Isabelle weszła w skład grupy Next Steps, która wyjechała do Londynu, by zainicjować plany przyszłych edycji wymiany młodzieżowej. Niedawno wróciła z podróży po Azji. Zwiększyła pewność siebie i poprawiła znajomość języka angielskiego. Isabelle nawiązała nowe znajomości z osobami z całej Europy i nabrała większego apetytu na pracę w międzynarodowym środowisku!
“W ciągu tego tygodnia w Anglii zawarłam przyjaźnie na całe życie, wyrwałam się ze swej bezpiecznej skorupy i spróbowałam wielu nowych rzeczy. Nauczyłam się sporo o moim stylu przywództwa, zakwestionowałam to, co robię i z jakiego powodu. Doświadczyliśmy czegoś, czego nikt tak naprawdę nie pojmie. Zapamiętam ten tydzień do końca życia!”
Nauczyłam się, że mogę porozumieć się prawie z każdym, pokazując to, o co mi chodzi za pomocą ciała i prostych słów. Nie musisz świetnie znać języka obcego, by zostać zrozumianym.
Dowiedziałam się sporo o moim przywództwie oraz jak korzystać z rożnych metod pracy, prowadząc różnorodne grupy.
Spotkałam ludzi, którzy wywarli wpływ na sposób mojego myślenia, w czasie dyskusji kwestionowałam  swoje przekonania i to, co słuszne. Jestem teraz bardziej otwarta na nowości i nowe doświadczenia.
liderzy

Fanny

Szwecja
Uczestniczyła w obozie dla liderów zorganizowanym przez SISU, dorocznym wydarzeniu trwającym jeden weekend; dała się poznać, jako świetny lokalny trener sportowy. Personel SISU zarekomendował Fanny do udziału w projekcie oraz zachęcił do złożenia wniosku o dołączenie do szwedzkiej grupy, której celem był wyjazd na Blended Mobility w Zjednoczonym Królestwie. Fanny jest młodym przedsiębiorcą, pracującym zarówno w ramach rodzinnej działalności gospodarczej jak i w roli trenera badmintona. Brała udział w wielokulturowej imprezie YLAB w Szwecji i rozmawiała z partnerami krajowymi o swoich doświadczeniach nabytych w ramach projektu.
Zwiększyła pewność siebie i poprawiła umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Nawiązała znajomość z osobami z całej Europy i nabrała ochoty na pracę międzynarodową i wykorzystanie płynących z niej możliwości!
liderzy

Zikel

Wielka Brytania
Udzielając się w ramach StreetGames, przebył ścieżkę kariery od uczestnika po miejscowego lidera wolontariuszy, reprezentując Street Games w roli Młodego Doradcy oraz został członkiem lokalnego zespołu projektowego. Jako doświadczony lider, Zikel otrzymał zaproszenie od StreetGames do ubiegania się o członkowstwo w grupie brytyjskiej i wzięcia udziału w Blended Mobility w Zjednoczonym Królestwie. Przypadła mu również rola mentora pozostałych członków grupy brytyjskiej. Zikel jest obecnie zatrudniony jako członek zespołu trenerów StreetGames i regularnie organizuje warsztaty na terenie West Midlands. Pracuje również w Fundacji Królewskiej, koordynując praktyki na terenie Birmingham. Uczestniczył w wielokulturowej imprezie UK Multiplier oraz cyklu pt. “Szkolenie trenerów”. Zawarł przyjaźnie z osobami z całej Europy. Podniósł poziom swoich trenerskich umiejętności i poziom pewności siebie w międzynarodowym otoczeniu.
“To doświadczenie było… Cóż… Dużo zmieniło! Otworzyło przede mną drzwi, o czym nigdy wcześniej nie śmiałem marzyć. Poznałem nowych ludzi, z różnych kultur. Zdobyłem nowe umiejętności w pracy międzynarodowej”.
Nauczyłem się, iż istnieją sposoby na porozumienie się nawet jeśli nie władasz językiem obcym.
Dowiedziałem się o międzynarodowym zarządzaniu projektami.
Poznałem sposoby angażowania kobiet w sport.
liderzy

Heather

Wielka Brytania
Udzielając się w ramach StreetGames, Heather przebyła ścieżkę kariery od uczestnika po miejscowego lidera wolontariuszy, reprezentując Street Games w roli Młodego Doradcy. Z ramienia StreetGames Heather ubiegała się o członkowstwo w grupie brytyjskiej i wraz z nią wzięła udział w Blended Mobility w Wielkiej Brytanii. Po zaakceptowaniu jej wniosku, stała się częścią grupy planistycznej, która wprowadziła Blended Mobility w życie. Heather rozpoczęła studia uniwersyteckie na kierunku Nauka o sporcie i kulturze fizycznej, a także udało sie jej zapewnić płatną posadę na obozie letnim w USA. Dzięki udziałowi w projekcie wzrosło jej poczucie pewności siebie, otworzyły się też przed nią nowe możliwości międzynarodowej pracy. Heather poznała nowych przyjaciół z całej Europy. Chce nadal angażować się w przyszłe projekty międzynarodowe.
“Poznałam niesamowitych ludzi, których nigdy nie zapomnę! Dzięki temu moje myśli zwróciły się ku pracy międzynarodowej i temu, co jeszcze mogę tam znaleźć!”
Trzy rzeczy, których nauczyłam się podczas szkolenia YLAB:
1. Nowe gry i zadania.
2. Język nie powinien stanowić przeszkody.
3. Praca grupowa jest naprawdę istotna.
liderzy

Kieron

Wielka Brytania
Udzielając się w ramach StreetGames, przebył ścieżkę od uczestnika po miejscowego lidera wolontariuszy, reprezentując Street Games w roli Młodego Doradcy oraz został członkiem lokalnego zespołu projektowego. Z ramienia StreetGames Kieron ubiegał się o członkowstwo w grupie brytyjskiej i wraz z nią wziął udział w Blended Mobility w Wielkiej Brytanii. Po zaakceptowaniu jego wniosku, stał się częścią grupy planistycznej, która wprowadziła Blended Mobility w życie, oraz odgrywał rolę mentora w trakcie całego wydarzenia. Kieron rozpoczął pracę w gimnazjum, gdzie pełni rolę opiekuna naukowego. Znacznie wzrosła jego pewność siebie w roli osoby udzielającej wsparcia mniej doświadczonym liderom, jak również wzrosła jego wiara w swoje umiejętności. Zawarł przyjaźnie z osobami z całej Europy i wykazuje zainteresowanie angażowaniem się w przyszłe projekty międzynarodowe.
“Genialna sprawa móc czerpać naukę od różnych osób z różnych krajów. Naprawdę byłem w wielkim szoku”. 
Nauczyłem się nowych gier, które będę mógł przeprowadzić z młodzieżą u siebie, a których być może nie znają.
Nauczyłem się nowych techniki kierowania zespołem, dzięki czemu stanę się lepszym liderem.
Zrozumiałem w jaki sposób przekazywać treści, by dotrzeć do trudnych grup, tj. osób, które niekoniecznie posługują się tym samym językiem (co ty).
liderzy

Frauke

Niemcy
Brala udział w projekcie wolontariackim BSJ na rok przed rozpoczęciem YLAB. Frauke zaangażowała się w program małych kroków w pracy liderów z młodzieżą w ramach BSJ i stamtąd wyniosła zainteresowanie pracą międzynarodową. Otrzymała możliwość uczestniczenia w niemieckiej grupie, która wyjechała na Blended Mobility w Wielkiej Brytanii. Frauke pracuje obecnie dla BSJ jako trenerka oraz pracownik zespołu. Jednocześnie studiuje Zarządzanie Sportem na uniwersytecie. Zwiększyło się znacznie jej poczucie pewności siebie, jak również zdolność komunikowania się w różnych językach. Już nie boi się bariery językowej!
liderzy

Paulina

Polska
Paulina jest znana organizacji V4SPORT, współpracowała z nią nad poprzednim projektem wolontariackim. Jej główną rolą w organizacji jest praca z organizacjami młodzieżowymi i ich wolontariuszami. Z tego względu została zaproszona do udziału w polskiej grupie, która wyjechała na Blended Mobility w Wielkiej Brytanii oraz odegrała rolę mentora niektórych liderów młodzieży z Polski. Paulina nadal współpracuje z organizacjami młodzieżowymi i młodymi wolontariuszami, żywiąc nadzieję, że wkrótce zaangażuje się w pracę o zasięgu międzynarodowym. Dzięki temu wydarzeniu Paulina uświadomiła sobie, że mniejsze miasta również mogą zaangażować się w wymianę międzynarodową. W jej mniemaniu oferta ta była przeznaczona wyłącznie dla osób z dużych miast. Dzięki projektowi poszerzyła horyzonty i odkryła sposoby wywierania wpływu na młodzież żyjącą w jej społeczności/okolicy.
“Doświadczenie, które zdobyłam w trakcie Blended Mobility zapadnie mi w pamięć do końca życia. Poznanie mnóstwo przyjaźnie nastawionych osób. Energia płynąca z młodych ludzi, którzy obudzili się na życie. Wykładowcy włożyli wiele serca w każde przygotowane przez siebie zadanie. Nauczyłam się wiele ciekawych gier, z których obecnie korzystam! Jeszcze raz za wszystko bardzo dziękuję. To była przygoda i nauka na całe życie. Warto pamiętać, że zespół to siła i moc”.
Trzy rzeczy, których nauczyłam się podczas szkolenia YLAB:
1. Otwartość i uśmiech dla każdego.
2. Różne ciekawe zabawy dla dużych i małych.
3. Praca grupowa ma ogromne znaczenie.
liderzy

Bogusława

Polska
Bogusława pracuje obecnie dla organizacji partnerskiej V4Sport we Wrocławiu. W ramach swojej codziennej pracy odpowiada za sport i kulturę w swojej społeczności, stąd YLAB stał się idealną platformą odkrywania nowych możliwości i dlatego też została zaproszona do polskiej grupy , która wzięła udział w Blended Mobility w Wielkiej Brytanii. Nadal pracuje we Wrocławiu, przyczyniając się do budowania coraz bogatszej oferty sportowej i kulturalnej dla miejscowej społeczności. Uczestniczy również w międzynarodowych projektach, pragnąc przełożyć to w najbliższym czasie na dostęp do szerszych możliwości międzynarodowych. YLAB stanowiło punkt zwrotny dla Bogusławy, pomogło jej nabrać pewności siebie i uwierzyć w swoje umiejętności. Otworzyło przed nią międzynarodowe możliwości  i pomogło dostrzec dostępne oferty zarówno dla niej jak i jej społeczności.
“Projekt był perfekcyjnie zorganizowany, wszystko było bardzo dobrze zaplanowane. Poznałam mnóstwo fantastycznych osób z pasją i pozytywną energią. Polecam ten konkretny kurs szkoleniowy wszystkim młodym ludziom”.
Trzy rzeczy, których nauczyłam się podczas szkolenia YLAB:
1. Najważniejsze do zapamiętania to to, że musisz wiedzieć co robisz i z jakiego powodu, tzn. założenia/cel projektu są naprawdę ważne.
2. Zespół jest naprawdę istotny – współpraca z osobami zintegrowanymi jest łatwiejsza, bardziej interesująca i efektywniejsza.
3. Nowe gry i zajęcia sportowe.
liderzy

Szymon

Polska
Szymon udziela się regularnie jako wolontariusz z ramienia V4Sport na stadionach i imprezach sportowych. Przez swój wolontariat Szymon został zaproszony do polskiej grupy biorącej udział w Blended Mobility w Wielkiej Brytanii. Szymon wdraża własne inicjatywy sportowe w swoim rodzinnym mieście i jest to działalność, na którą zabrakłoby mu pewności siebie gdyby nie udział w Blended Mobility w Wielkiej Brytanii. Stara się włączać usługi wolontariackie w projekty sportowe również na szczeblu międzynarodowym, np. podczas mistrzostw kobiet UEFA w Holandii 2017 lub mistrzostw UEFA Euro Under21 2017 w Polsce. Stara się zwracać uwagę władz miasta na błędy popełniane w inwestycjach sportowych, którym wiele jeszcze brakuje do ideału. Jego epigraf to: – choć pobity, to się nie poddam i odniosę zwycięstwo. A jeśli wygram i osiądę na laurach poniosę porażkę (Józef Piłsudski). W przypadku Szymona, projekt pomógł mu uwierzyć, że wszystko jest możliwe. Zaprzyjaźnił się z osobami z całej Europy, zyskał nowe pomysły i silę, by przyczynić się do zmian we własnej społeczności.
“To najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek mnie spotkała!”. 
Trzy rzeczy, których nauczyłem się podczas szkolenia YLAB:
1. Nowe pomysły.
2. Nowi przyjaciele.
3. Nowe możliwości.
liderzy

Timothee

Niemcy
Tim pracuje w BSJ w Blossin, centrum rozrywki, w którym prowadzi niemiecko francuskie programy dla liderów. Brał udział w programie małych kroków w pracy liderów młodzieży org. przez BSJ i zainteresowała go praca międzynarodowa. W ramach wolontariatu został członkiem niemieckiej grupy, która uczestniczyła w imprezie Blended Mobility w Wielkiej Brytanii. Studiował kierunek Praca z młodzieżą i obecnie prowadzi regularne edycje wymiany młodzieżowej oraz międzynarodowe szkolenia, we współpracy z BSJ oraz Blossin. YLAB pomógł mu nabrać pewności siebie  w roli młodzieżowego lidera, ale też trenera. Po głębszym namyśle, obecnie postrzega siebie jako trenera międzynarodowego, a stojące przed nim możliwości są nieograniczone!
“Bądź aktywny!”. 
Trzy najważniejsze rzeczy, których nauczyłem się na szkoleniu:
1. Prowadzić spotkanie międzynarodowe.
2. Nawiązywać dialog z osobami z innych krajów i o odmiennych pomysłach
3. Prowadzić gry w języku angielskim.
Komisja Europejska popiera wydanie niniejszej treści. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym projekcie. Treść odzwierciedla jedynie opinie autorów, za które Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności.