Youth Leaders Across Borders, medfinansierad av Erasmus+ programmet i Europeiska unionen, har utformats för att stödja ungdomsorganisationer på lokal, nationell och internationell nivå för att förbättra deras förmåga att arbeta med och utveckla ungdomar som medborgare. Vi fokuserar på att säkerställa att ojämlikheter i utbildningen tillgodoses med hjälp av metoder som är speciellt utformade för att engagera och utveckla ungdomar.

Start

ÖVER GRÄNSERNA

BLI EN LEDARE

Vårt arbete fokuserar på lärande i en, demokratisk och interaktiv miljö. Utbildningsresurserna är utformade för att ge ungdomar de verktyg de behöver för att delta fullt ut i sina egna samhällen och engagera sig i politik, ungdomsorganisationer och andra organisationer i samhället.
De deltagande nationella nätverk och partnerorganisationerna kan utveckla vägar och mekanismer som unga kan engagera sig i för att hjälpa till att forma lokal, regional, nationell och internationell utveckling genom dialog med beslutsfattare.
De deltagande nationella nätverk och partnerorganisationerna kan utveckla vägar och mekanismer som unga kan engagera sig i för att hjälpa till att forma lokal, regional, nationell och internationell utveckling genom dialog med beslutsfattare.
Vårt partnerskap är inriktat på lärande genom att aktivt deltaga och genom strukturerad dialog i både formella och informella sammanhang. Samarbete mellan ungdomarna är ett viktigt inslag i träningen. Frivilliga aktiviteter ger också en värdefull icke-formell inlärningserfarenhet som gör det möjligt för ungdomar att förvärva färdigheter och underlätta övergången från utbildning till sysselsättning. Genom volontärarbete utvecklar ungdomar empati samt nya färdigheter. Vi strävar efter att göra detta arbete till grund för ett ungdomsperspektiv och utvecklingsprogram, som bygger på samarbete mellan beslutsfattare och intressenter på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.
Vårt arbete syftar till att utveckla förtroendet för våra ungdomar för att kunna utvecklas i samhället. Många berättelser från våra partners visar unga människor som gör stora framsteg inom lokala projekt men som saknar förtroende för att lämna sina egna samhällen för regional eller nationell verksamhet, mycket mindre med tanke på internationell verksamhet.
Denna förmåga att lämna ditt eget grannskap och därmed din egen inställning är avgörande för att göra en mer aktiv mobil och anställbar flexibel arbetskraft för framtiden för ett föränderligt Europa.
Målet för detta utbildningsprogram är att göra det möjligt för de berörda ungdomarna att vara självsäkra, flexibla och europeiskt inriktade personer som är övertygade om att arbeta i lag och kan få positiva förändringar att hända lokalt, nationellt och regionalt, med och för sina kamrater .
De kommer att kunna formulera sina synpunkter och ha färdigheter för att kunna utveckla andra. Det här är exakt den typ av ledarskapsförmåga som kommer att finnas med ungdomarna i hela livet.
Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation utgör inte en uppgift om innehållet som endast återspeglar författarnas synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användning som kan göras av uppgifterna i den.