YLAB’s hemsida är en källa för goda idéer, råd och möjligheter, skapad av vårt team för att alla skall kunna använda materialet
Dessa framgångsrika moduler har skapats av unga ledare tillsammans med erfarna ledare, att användas för att utbilda framtidens ledare. För att få ut så mycket som möjligt, rekommenderar vi att ni använder erfarna ledare för utbildningarna.

YLAB’s hemsida är fri för alla att ladda ner och använda. Den består av 6 engagerade moduler som kan laddas ner, inklusive ledarhandledning, presentationer och praktiska exempel. Det finns också en verktygslåda full med kreativa och intressanta övningar.
Dessa kan också ändras för att passa just en speciell målgrupp.

RESURSER

TOOLKIT

1. Varför är jag en internationell ungdomsledare

RESURSER

2. Hur man leder en interkulturell grupp

RESURSER

3. ATT UTVECKLA EN AKTIV LIVSTIL

RESURSER

4. ENGAGERA KVINNOR OCH FLICKOR

RESURSER

5. INTERKULTURELLT LÄRANDE

RESURSER

6. ATT KUNNA ARBETA I PROJEKT

RESURSER
Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation utgör inte en uppgift om innehållet som endast återspeglar författarnas synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användning som kan göras av uppgifterna i den.