StreetGames jest wiodącą brytyjską organizacją charytatywną, której zadaniem jest zapewnienie zdrowego, aktywnego stylu życia młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji życiowej. Skupiamy się jedynie na obszarach Wielkiej Brytanii najbardziej pod tym względem upośledzonych, z ogromnym rynkiem ponad 2 milionów młodych ludzi o mniejszych możliwościach niż ich bardziej zamożni rówieśnicy. StreetGames zapewnia oparte na młodych ludziach podejście do wszystkich działań i usług. Rozwijamy zdrowy i aktywny styl życia, zapewniając regularną działalność na rzecz młodzieży, rozwijając u niej zdolności przywódcze, młodzieżowy wolontariat we wszystkich naszych projektach, zdrowe zachowania i aktywne obywatelstwo, które mają bezpośredni wpływ na zdolność zatrudnienia i dostęp do rynku pracy. Paradoksem w Wielkiej Brytanii jest to, że młodzi ludzie z nieuprzywilejowanych środowisk są bardziej skłonni do podejmowania nowych działań i możliwości przywódczych niż ich bardziej zamożni rówieśnicy, ale okoliczności społeczno-gospodarcze dają im ku temu mniej sposobności.
StreetGames podejmuje wielki trud, aby rozwiązać tę sytuację. Dzięki ponad 700 partnerom działającym w lokalnych społecznościach pomogliśmy już 425000 młodym ludziom w przyjęciu zdrowszego, aktywnego stylu życia, wnosząc trwały wkład po bardzo udanych Igrzyskach Olimpijskich i Igrzyskach Paraolimpijskich w 2012 roku w Wielkiej Brytanii. Wykorzystujemy nowe i innowacyjne podejście realizowane przez młodzież w celu tworzenia nowego młodzieżowego przywództwa na obszarach nieuprzywilejowanych. Roczne obroty StreetGames sięgają ponad 6 milionów funtów; organizacja zatrudnia ponad 70 pracowników w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Przechodzimy coroczny pełny audyt prowadzony przez firmę Sport England w zakresie finansów i zarządzania; w ostatnich dwóch latach otrzymaliśmy oceny pozytywne. StreetGames zarządza obecnie 11 głównymi źródłami dochodów z dotacji publicznych i sponsoringu komercyjnego.
Komisja Europejska popiera wydanie niniejszej treści. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym projekcie. Treść odzwierciedla jedynie opinie autorów, za które Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności.