Świat przestał się ruszać.
Brak aktywności fizycznej stał się czwartym czynnikiem ryzyka mającym wpływ na poziom światowej umieralności, powodując szacunkowo 3,2 miliona zgonów na całym świecie. Kraje europejskie, w tym i Polska, nie są tu wyjątkiem. Wszyscy siedzimy na zegarowej bombie braku aktywności. Szacuje się, że jest on odpowiedzialny za 7,4% wszystkich zgonów w Polsce – co stanowiło około 28,500 osób w 2012 r. Naukowcy twierdzą, że dzisiejsze dzieci będą miały krótszy średni okres życia niż ich rodzice o 5 lat! To lata, które mogłyby zostać uratowane, gdyby ludzie przyjęli styl życia uwzględniający odpowiedni poziom aktywności fizycznej.
Z tego też względu misją V4SPORT jest zachęcenie ludzi do powstania z miejsc i zażywania ruchu. Pragniemy osiągnąć ten cel, opierając nasze działania na pięciu filarach.
A
Agitacja – naszym zamiarem jest podniesienie pozycji aktywności fizycznej w agendach organizacji publicznych, prywatnych i pozarządowych. W przekazaniu istoty tego zagadnienia wykorzystujemy wyniki badań.
B
Badania – V4SPORT stanowi część Active Healthy Kids Global Alliance, w ramach której 38 krajów z całego świata bada aktywność fizyczną dzieci, korzystając w tym celu z tej samej metodologii. Wspólne założenia pozwalają na porównywanie wyników danych krajów, a co więcej, stanowią podstawę poszukiwań najbardziej skutecznych działań interwencyjnych. Niedawno, podczas Kongresu ISPAH na Tajlandii, w listopadzie 2016 roku, wdrożyliśmy tzw. Global Report Card [ogólnoświatową kartę sprawozdawczą].
C
Innowacyjne Kampanie Społeczne – opracowujemy i wdrażamy projekty i kampanie we współpracy z partnerami z wielu zagranicznych krajów.*
D
Współpraca międzysektorowa – w V4SPORT wierzymy, że aby rozbroić tykającą bombę braku aktywności, potrzebna jest międzysektorowa współpraca partnerska organizacji prywatnych, publicznych i pozarządowych, której owocem będą nowe sposoby walki z brakiem aktywności.
E
Budowanie potencjału – w naszej organizacji wierzymy w potrzebę umacniania oddolnych organizacji sportowych poprzez organizację przywództwa, kształcenia i szkoleń, dzięki czemu będą w stanie realizować bardziej udane projekty i kampanie. V4SPORT jest organizacją członkowską ISCA – International Sport and Culture Association – instytucji o światowym zasięgu zrzeszającej ponad 230 innych organizacji.
Komisja Europejska popiera wydanie niniejszej treści. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym projekcie. Treść odzwierciedla jedynie opinie autorów, za które Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności.