Projektmål

Att producera nya träningsprogram som arbetar över gränserna:
 • Främja ungdomars ledarskap och medborgarskap genom att skapa unga ledare som kan ta ansvar
  för utveckling i sitt samhälle.
 • Stödja missgynnade ungdomar till att få möjligheter till innovativt, informellt livslångt lärande och
  utbildning. Denna utbildning utvecklar de mjuka färdigheter som är fördelaktiga på
  arbetsmarknaden: förtroende, kommunikation, ledarskap och tillförlitlighet.
 • Utveckla övningar över gränserna och internationalisera ungdomars ledarskapsarbete genom att
  samarbeta med en öppen utbildningsresurs.
 • Arbeta mot ackreditering av en ny ungdomsutbildning i programmet för att förbättra
  internationellt ungdomsarbete.
Dessa mål behövs för att:
 • Nivåerna av fysisk aktivitet faller över hela Europa (Eurobarometer 2014), vilket leder till en
  folkhälsokris. Projektet är i linje med politiska mål för att få fler unga att flytta. Det finns för
  närvarande ingen gränsöverskridande utbildning för att stödja missgynnade ungdomar att bli ledare
  och som knyter ungdomar till hälsosamma beteenden.
 • Det är ett växande erkännande av värdet av ungdomars ledarskap. Detta projekt drivs av vår
  kollektiva förståelse av möjligheterna för missgynnade unga att bli ledare och aktiva medborgare. Vi
  styrs av EU2020 'Your on the Move', som värdesätter ungdomars frivilliga arbete, ledarskap och
  informella utbildning och erkänner behovet av insatser som riktar sig till ungdomar med färre
  möjligheter.
 • Unga kvinnor deltar i idrott och i ledarskapsroller långt mindre än unga män, särskilt i områden
  med färre möjligheter. " Denna skillnad är särskilt märkbar i åldersgruppen 15-24, medan unga män
  tenderar att träna regelbundet betydligt mer än unga kvinnor (74% mot 55%)." Skillnaden i
  volontärarbete är 9% Man. 6% Kvinna
  Källa: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_sv.pdf
 • Ungdomsarbetslösheten ligger på ca 3,5 m över hela Europa. Otillräcklig ungdom med färre
  möjligheter – våra ultimata stödmottagare är de som är mest utsatta för arbetslöshet. Företagen
  säger att ungdomar inte har de färdigheter som behövs för den moderna arbetsmarknaden – de
  behöver ett bredare utbud av transversella och problemlösande färdigheter för den mer pressade
  ekonomiska miljön. (Sysselsättningsförmåga för 21: a århundradet). Detta projekt kommer att fylla
  ett gap och producera utbildningsresurser som stärker nödvändiga färdigheter för att lära,
  kommunicera och ta ledaransvar.
 • Vi har för närvarande inte de rätta verktygen för att ungdomar ska kunna utnyttja EU: s
  möjligheter och se sig som EU-medborgare. Denna utbildning kommer att fungera över gränserna
  och kommer att stödja unga människor att se sina liv i det europeiska sammanhanget, bland annat
  genom att använda sig av Youth Pass och liknande samarbeten.
Målsättningarna är möjliga att nå eftersom detta projekt samlar inlärning och kunskap inom ungdomsledarskapsutbildningar från fyra länder och bygger på forskning som visar att:
Våra ungdomar vill bli utbildade för att bli frivilliga ledare
Våra ungdomar vill ha hjälp att anta hälsosamma beteenden och arbetar med informellt lärande.
Egenledd träning fungerar bra för denna målgrupp.
Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation utgör inte en uppgift om innehållet som endast återspeglar författarnas synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användning som kan göras av uppgifterna i den.